Entreprenad

För byggentreprenörer och fastighetsbolag är vi en samarbetspartner med stor erfarenhet och kompetens av större anläggningar och byggen.

Ansvarig för entreprenad
Mathias Lundkvist
mathias.lundkvist@evtab.nu