Om EVT

EVT är ett företag i Örkelljunga, Skåne, som levererar, installerar och servar klimat- och energilösningar för privat boende, fastighetsägare, industri och entreprenad.

Vi är idag 20 stycken anställda och vår inriktning är att erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom energi, VVS, kyla, ventilation.

Genom vår flexibilitet har vi skapat förutsättningar att påverka kvalitén på alla våra produkter och tjänster som vi levererar mot marknaden. Vår leveranssäkerhet är en viktig styrka för vår framtid.

Om vårt arbete

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom VVS, Kyla och ventilation. Vår yrkesskicklighet ger hög kvalitet på våra tjänster och vi levererar innovativa lösningar efter våra kunders behov.

Vår historia

Energi VVS Teknik i Norden AB, i dagligt tal EVT AB, är ett unikt företag inom VVS, Kyla och Ventilation. Unikt såtillvida att ägarna bakom företaget består av dels en privat grupp, samtliga med lång branscherfarenhet och aktiva i företaget, och dessutom tre aktiva  aktiebolag. Dessa utgörs av branschkollegan Enbergs VVS AB, hustillverkningsföretaget Åsbo Hus AB genom sitt förvaltningsbolag MJP Förvaltning AB, samt Synbar Företagsutveckling AB, verksamt inom företags-, styrelse- och personlig utveckling.

EVT AB registrerades på Bolagsverket 8 mars 2016. Personalstyrkan har vuxit sedan start och uppgår december 2019 till 20 anställda, med tillsammans mer än 250  års branscherfarenhet. Lejonparten av dessa har tidigare varit aktiva i ett företag inom samma bransch som tre år i rad var Gasellföretag i Dagens Industris mätning och utsedd 2014 som årets superföretag av Veckans affärer.

Vid uppstart beslöt ägarna att gemensamt tillföra aktieägartillskott om 2,6 miljoner i syfte att ge ekonomiskt stabil grund att bygga vidare på.

Ägarna ser en stor styrka och utvecklingspotential i ägarkonstellationen med den aktiva privata gruppen och de tre bolagen som bidrar med sina respektive erfarenheter dels från snarlik och dels från helt olik erfarenhetsbakgrund. Ett positivt ägarsamarbete som ger bolaget en trygg grund samt stärker och utvecklar EVT AB.

Företaget arbetar enligt Certifiering FR2000 då kvalitet är ett av ledorden för EVT AB

Paul Folkesson

Styrelsens ordförande, ägarrepresentant för Synbar AB.

 

Leg. Optiker, egenföretagare sedan 1987, med mer än 20-års erfarenhet som ordförande nationellt och många år av styrelsearbete som ledamot och ordförande internationellt. Certifierad enligt StyrelseAkademien Sveriges olika styrelse- och ordförandeutbildningar. Jämsides med uppdraget som Förbundsordförande sedan 1996 för Optikerförbundet med dess Servicebolag drivs egen konsultverksamhet i företags-, styrelse- och personlig utveckling.

Thomas Tham

Styrelseledamot, ägarrepresentant privata gruppen, aktiv i den dagliga verksamheten.

René Enberg

Styrelseledamot, ägarrepresentant för Enbergs VVS AB.

Viktor Letterkrantz

 

Styrelseledamot, ägarrepresentant för Åsbo Hus AB genom MJP Förvaltning AB.

 

Tredje generationen i familjeföretaget Åsbo Hus. Genuint intresse av byggnation, fysik och matte och började läsa till Byggnadsingenjör i Halmstad. Före/under och efter studierna varit verksam i Åsbo hus, blev delägare 2013 och arbetar idag mest med projektering av både villor och andra byggnationer. Dimensionera, kalkylera och rita ingår därmed i det vardagliga arbete. Detta i kombination med ständig återkoppling till det traditionella och gedigna hantverket

Håkan Johnsson

Auktoriserad revisor, HGM Revision AB Falkenberg.

 

Håkan har arbetat med redovisning och revision sedan 1980. Håkan driver sedan 20 år tillbaka egen revisionsbyrå I Falkenberg med 8 anställda. Det som utmärker Håkan är att han arbetar nära kunden med både revision och rådgivning. Håkan har under lång tid arbetat inom flera branscher. De klienter som anlitar Håkan är allt från små företag till medelstora bolag och främst ägarledda företag. Håkan har särskild kunskap inom regelverken för byggindustrin och har arbetat med dessa frågor i 20 års tid.

Peter Melin

Verkställande Direktör

 

Startade sitt yrkesliv med att tillverka olje-, ved- och elpannor till villor. Arbetade i produktionen och med arbetsledande befattningar under många år. Drev även under några år ett eget företag i samma bransch. År 2000 började Peter på Alvesta VVS som var en VVS grossist och några år senare blev uppköpta av Solar Sverige AB som då var en av de ledande elgrossisterna i Sverige. Under dessa år arbetade Peter som säljare, både inne och ute, och även som ansvarig för filialen i Hässleholm. Delägare i den privata gruppen.

Marcus Erstorp Gäck